Obchodní podmínky eshopu

PROVOZOVATEL ESHOPU

Zdeněk Holovský
Vojanova 596
Beroun
26601

IČO: 43123171

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 09.09.1992
Evidenční číslo ž.l. 320201-25786668

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Zdeněk Holovský (prodávající), se

sídlem Beroun, 26601, Vojanova 596, IČ: 43123171. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují

práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím.

 

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito

obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu,

vzniká na základě vytvoření a potvrzení internetové objednávky. Toto potvrzení Vám

bude automaticky doručeno na váš kontaktní e-mail po odeslání objednávky. V případě,

že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, kontaktujte nás okamžitě emailem

 nebo telefonicky. Objednávka je pokládána za závaznou

pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých

předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém

formuláři.

 

3. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny a převzetí zboží.

Dodací lhůta je od 2-21 dnů, není-li domluveno jinak. Pokud je objednané zboží skladem,

expedujeme ho již následující pracovní den, V případě, že některé zboží nebude skladem,

budeme Vás neprodleně kontaktovat.

Zboží je možné uhradit několika způsoby:

Hotově – platba v hotovosti při osobním odběru zboží na provozovně

Dobírka – platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce nebo od České pošty

Zálohovou fakturou – platba bankovním převodem z jakéhokoliv bankovního účtu na

základě zálohové faktury , kterou po provedení objednávky odešleme na Váš kontaktní

email. Objednávka nebude vyřízena dříve, než bude platba připsána na náš účet. Tuto

formu lze využít i v případě osobního odběru na prodejně.

Ceny přepravného a balného:

Dle dohody a typu zboží

 

4. STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku jen v případě, že prodávající nesplní smluvené

podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen

uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na

úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na

přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k

vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava apod.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

bez udání důvodu

zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena

dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně

kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující

zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na

jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

Kupující má právo podle novely občanského zákoníku č.367/2000 § 53 odst. 7 odstoupit od

smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží nesmí být použité, nebo poškozené, bez známek

užívání nebo opotřebování a je nutné je v původním obalu vč. platného dokladu o koupi poslat zpět

v uvedené lhůtě, kdy je určující datum odeslání. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem

zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Při nedodržení těchto

podmínek není možné zboží vrátit ani vyměnit.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

Zboží se již nevyrábí nebo nedodává

Výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

Vystavená cena zboží či jeho množství uváděné prostřednictvím E-shopu skladem je chybné (z

důvodů chyby při hromadném zpracování dat apod.) V těchto případech bude kupující neprodleně

kontaktován a bude dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní

ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

6. REKLAMACE A ZÁRUKA

Na veškeré nové zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se

vztahuje pouze na výrobní vady.

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s

platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil

případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady

vzniklé přepravcem neručíme.

Záruka se nevztahuje na:

použité zboží

vady vzniklé běžným používáním

nesprávným použitím výrobku

nesprávným skladováním

poškození vzniklé přepravou zboží (reklamuje kupující u dopravce či pošty)

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně

2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu

3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu

4) přiložte originál dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží

naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách

prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení

obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, zároveň akceptuje

platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v

katalogu internetové prodejny, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto

jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a

prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským

zákoníkem.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího,

nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů,

firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě

zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti,

si prodávající vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH DAT A ÚDAJŮ

Provozovatel internetového obchodu Zdeněk Holovský se zavazuje, že veškeré klientské osobní

údaje jsou důvěrné a budou použity pouze pro interní potřebu internetového obchodu. Nebudou

zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity.

Výjimku tvoří pouze osoby přímo vtažené do obchodního případu (pošta, přepravní služba).

Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových

důvodů. Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o

ochraně osobních údajů.

Kupující využíváním služeb internetového obchodu Zdeněk Holovský dává souhlas ke

shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které

se dále doplňují při provedení objednávky.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou

(zrušení registrace).